سندرم اهلرز دانلوس یک بیماری ارثی است که بر روی بافت همبند در بدن/  تاثیر می گذارد.  سندرم Ehlers-Danlos به علت نقص در تولید کلاژن در بدن رخ می دهد.والدین اغلب حامل های خاموش ژن معیوبی هستند که باعث ایجاد سندرم اهلرز دانلوس (EDS) می شوند. علائم شایع این بیماری شامل شل شدن مفاصل، بالا رفتن خاصیت الاستیکی پوست،کبود شدن پوست به راحتیزیاد شدن پوست اطراف چشمدرد عضلانی،خستگی عضلانیرشد بافت های خوش خیم در نواحی که فشار روی آن ها است (مانند آرنج و زانو) می باشد. آزمایشات لازم جهت تشخیص سندرم اهلرز شامل  آزمایش ژنتیکی، بیوپسی پوست و اکوکاردیوم میباشد. با انجام آزمایش ژنتیکی جهش ژن مربوطه مشخص می شود.از آنجایی که این بیماری قابل  توارث می باشداگر در خانواده ای سابقه وجود این سندرم وجود داشته باشد بهتر است قبل از بچه دار شدن مشاوره ژنتیکی انجام شود و در صورت نیاز میتوان از گزینه PGD استفاده کرد تا از انتقال ژن معیوب به نسل بعد جلوگیری شود.