آدرس: خیابان قصردشت – نزدیک تقاطع خیابان عفیف آباد – نبش کوچه ۵۳ – ساختمان نوین، طبقه دوم کد پستی : 7183876631

تلفن های تماس : 36294460-071 / 36294462-071

فاکس : 36294464-071