سندروم داون (تری زومی ۲۱) که در گذشته مونگولیسم نیز نامیده می‏ شد، یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل افزایش تعدادی کامل یا نسبی در کروموزم ۲۱ به وجود می ‏آید. این بیماری دارای علایم مختلف از جمله ناهنجاری های عمده و یا خفیف در ساختار یا عملکرد اندام ‏ها می ‏باشد. از جمله علایم عمده و زودرس وجود مشکلات یادگیری و نیز محدودیت و تأخیر رشد و نمو می باشد. افراد مبتلا به سندرم داون توان ذهنی پایین تر از حد میانگین دارند و به طور معمول دچار ناتوانی ذهنی خفیف تا متوسط هستند. با انجام تست غربالگری سل فری (NIPT) در آزمایشگاه ژنتیک نسل سالم می‏ توان بیماری سندروم داون را در جنین از هفته ی 10 بارداری با دقت و حساسیت بالا تشخیص داد.