چرا انتخاب ما؟


 • تست
  تست

  یک

  نسل سالم مرکز تخصصی غربالگری و تست ژنتیکی سلامت جنین در جنوب ایران تحت لیسانس کمپانی Premaitha انگلستان
 • تست
  تست

  دو

  تست NIPT به هر خانم  باردار که درخواست انجام دقیق ترین تست غربالگری را برای فرزند آینده ی خود دارد، پیشنهاد می شود.